#10792
Anders Nelson
Gäst

Det ser ut som att du har fått en ofullständigt utförd brunn.
Reklamera brunnen genast och kräv att du skall få en brunn som ger ett klart och sand/lerfritt vatten i tillräcklig mängd samt att du skall erhålla ett brunnsprotokoll som är en värdehandling som skall följa fastigheten.
Normalt sått så har du 1 års garanti på brunn och vattenmängd samt 2 år på installerad utrustning.
Du skall förhandla med den som sålt brunnen till dig och vill han inte lyssna så år det bara stämmning i tingsrätten som gäller.
Kontakta i så fall en bra entreprenadjurist.