#9680
Anders Nelson
Gäst

Du kan använda någon form av polyetenduk, typ plasten i svarta sopsäckar. Lägg duken på ca 20 cm djup eller under det sk grävdjupet och 2-3 meter ut från brunnen.
Det är viktigt att du får en klar lutning ut från brunnen både på tätskiktet och på ytskiktet.