#10605
Anders Nelson
Gäst

Ja allt låter vettigt förutom återfyllnaden av den gamla brunnen.
Använd endast rena ler och sandmassor, återfyller ni med orena massor, humusskikt och det översta jordlagret så kommer ni att förorena vattnet i er nya brunn.