#11213
anders nelson
Gäst

För att klara vattenförsörjningen för 2 personer så bör brunnen ge ca 100 l i timmen vid 50 m brunnsdjup och ca 50 lit i timmen vid 100 m brunnsdjup.
Destu djupare brunnen är destu större förråd får du i själva brunnen.Är dimensionen 100 mm så rymmer varje meter ca 10 liter.
Ett 2 personshushåll behöver sannolikt minimum 500 liter i förrådsvolym för att klara högförbrukning vid tvätt,dusch och disk.