#10904
Anders Nelson
Gäst

Ja antingen är det motorskyddet, de moderna skydden är mycket känsligare än de äldre eller så har du ingen luft i din hydrofor/hydropress, kolla i dina skötselföreskrifter om hur mycket luft det skall vara i tanken.