#10654
Anders Nelson
Gäst

Det finns två sorters pumpar som man med fördel använder i djupborrade brunnar.
Har man ett bra borrhål utan rasrisk så sätter man en 3-4″ dränkbar pump som vi kallar för undervattenspump.
Är hålet däremot rasbenäget (se brunnsprotokollet) så kan du montera en sk, ejektorpump där själva pumpen sitter i ett utrymme utanför borrhålet.