#11027
Torbjörn
Gäst

Tryckströmbrytaren är ok och jag har haft bort röret mellan pump och hydrofor, det är rent.
Har även kollat varvtalet på belastad elmotor, är ok.

Tycker att jag kollat allt, men har förstås missat något eftersom det inte funkar. Det lutar åt att jag får börja om från början och kolla allt på nytt.

Hälsningar

Torbjörn