#11207
Anders Nelson
Gäst

Prova du med att köra som det är men var observant på att om köldbäraren ökar i expansionskärlet så är detta ett tecken på att slangarna börjar att tryckas ihop och då bör du gå in och stötta med elpatronerna så att du tar ut mindre värme från borrhålet.
Sedan bör du snarast komplettera med min 100 m jordvärmeslinga så får du säkert en fungerande anläggning.