Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #6505 Svara
  Ronny Hellman
  Keymaster

  Hej,
  Vi köpte villan till en avstyckad gård för 4 år sedan, vi tog ett vattenprov när vi köpte huset och allt var helt OK, vattnet fick lov att användas även för spädbarn.
  När vi nu tog ett nytt prov för ca. 6 månader sen var alla värden lika förutom just nitrit som låg på 0,3 mg/l.
  Skillnaden mellan då och nu är att det bodde en ensam kvinna, pensionär i huset då vi köpte det och nu har vi betydligt högre vattenförbrukning, vi förbrukar ca 2kbm vatten per dag. Brunnen ligger på ett område som sägs vara en undervattenssjö, vilket jag tror stämmer då vi pumpat upp över 10 kbm. vatten till poolen på ett par timmar utan problem. Brunnen är ca. 6 meter djup och vatten nivån ligger ca. 1,5 meter under marknivå, locket till brunnen är nedgrävt ca. 3 dm. under markytan, med gräsmatta o trätrall ovanpå, detta för att brunnen ligger precis utanför dörren. Då jag kontrollerade den första gången för 2 veckor sedan, hade man lagt en plåt över lufthålet i locket, så det fanns ingen luftning till brunnen. Lade in en luftning och nitriten sjönk till ca. 0,15 mg/l. Har samtidigt haft problem med att mina pumpar inte orkar pumpa upp trycket till 6 bar, trots att pumparna är byggda för att klara tryck upp till 8 bar. Funderar på att suga ren brunen med dränkbara pumpar. Har ni något bra förslag på hur jag bör göra?

  #6506 Svara
  Anders Nelson
  Gäst

  Nitrit kan komma från konstgödsel,naturgödsel, eller läckande avloppsledningar. Halten nitrit kan även öka under syrefattiga förhållanden, då främst i bergborrade brunnar.
  Då du bor på ett avstyckat lantbruk så tror jag att du i första hand har dragit till dig den högre nitrithalten från annat håll då du kraftigt ökat ditt vattenuttag. Det kan ev bero på dåliga syreförhållanden men det är mindre troligt i dtt fall.
  Du kan slamsuga din botten med hjälp av en slamsugningsbil eller hyra en dränkbar länspump som har vattenintaget i botten av pumpen, som du sedan flyttar runt på hela brunnsbotten.
  Vad gäller ditt pumptryck är det svårt att uttala sig, det normala brukar vara att när pumphjulen börjar bli slitna så minskar pumpens tryckhöjd.

  #6507 Svara
  Ronny Hellman
  Gäst

  Tackar för svaret.
  Jag öppnade brunnen i helgen, den skall vara 4-6 m. djup, vattennivån låg på 1,8 m och botten på 2m. rörret som suger skall enl. föregående ägare gå till ca. 5 meters djup. Jag försökte få av rörret, men det satt fast i all sand som fanns i brunnen. Vi har en underjordssjö under hela tomten så det är gott om vatten. Har pratat med förgående ägare som vet att brunnen täcktes över 1979 och efter dess är inget gjort, innan dess kan hon inte minnas att dom haft den öppen, hon hade bott där sen 1960, den är förmodligen inte skött på de sista 60-70 åren. Nu har jag beställt en bil som skall suga upp sanden från botten, kommer denna vecka. Det blir enl. vad jag förstår ca. 4 m. sand som skall sugas upp. vi har på 4 meters djup vit sjösand över hela tomten, grävde en stor damm för 2 år sedan och då kom det fram vit sjösand vid 4 me´ters djup.

  Måste få säga att detta är ett helt underbart forum.

  #6508 Svara
  Ronny Hellman
  Gäst

  Hej,
  Jag har nu satt ner cementrör inändigt i brunnen, sugit ner dem till 4 meters djup, den gamla brunne visade sig bara vara 3 meter djup och mitt i hade man satt ner en spets till 3,8 meters djup. Men nu har jag cement rör hela vägen och har gått 1 meter djupare än den gamla brunnen. Problemet jag har nu är att när jag använder vattnet för normal hushåll, är det nitrifritt, men så fort vi duchar, tvättar eller diskar blir det ca, 0,4 mg/l nitrit. Tror ni detta kommer att försvinna med tiden?

  #6509 Svara
  Anders Nelson
  Gäst

  Det är sannolikt så att du har något i närheten som ger ifrån sig de höga nitrithalterna.
  Det kan vara så att du ligger mitt i en oxidationsprocess dvs att ute i marklagren har du en hög ammoniumhalt och denna omvandlas sedan till nitrit som sedan kan omvandlas till nitrat.
  Det kan kanske också vara så att en gammal gödselstad eller annat avlopp som kan orsaka detta.
  Har du inga coliforma bakterier i vattnet så använd vattnet och se hur det utvecklar sig.

Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)
Svar till: Nitrit i grävd brunn
Information om dig:
48 + = 54