Forumsvar skapade

Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • som svar på: Alger i vattnet #33388

  Alger är inte det första man tänker på när du skriver vitt pulver som fälls ut när vattnet avdunstar vid kokning eller på duschväggar och dylikt. Snarare lösta salter/mineraler där kalk brukar finnas i störst mängd.
  Men du skriver att ni tagit ett vattenprov och analysen visat att det kanske finns alger. Då antar jag att man hittat organiskt material och letar efter en förklaring till det.

  De slemmiga trådarna som beskrivits tidigare i tråden rör järnbakterier.

  som svar på: Hög flouridhalt #33355

  Hej,

  som du säkert själv upptäckt är grundvattnet som finns i alunskiffern ofta inte lämpligt som dricksvatten. Undvik att borra en brunn i denna bergart. Beroende på hur geologin är under fastigheten kan det gå att fodra brunnen genom skiffern och hitta bättre vatten under. För att det ska vara ekonomiskt försvarbart får inte lagret av alunskiffer vara för tjockt eller ligga för djupt. Man kan också stanna precis innan man går ner i skiffern, om berget ovanför ger tillräckligt med vatten.
  Är det inte möjligt kan en grävd brunn vara ett alternativ.

  Jag tycker du ska ställa frågan till en lokal borrare. De har ofta god kännedom om förutsättningarna.

  som svar på: Temperatur i borrhål #33350

  Hej,

  din fråga går inte att besvara eftersom den optimala temperaturen varierar beroende på hur ditt system är konstruerat.

  Om ni har färre aktiva borrmetrar än vad som planerats är det inte konstigt om temperaturen är lite lägre.

  som svar på: Borrkax? #33310

  Hej,

  jag har svarat på din fråga via e-post.

  som svar på: att tolka brunnsinformation #33308

  Hej Elin,

  Det korta svaret är att nej, det gör det inte.

  500 l/h i timmen avser hur snabbt vatten rinner i brunnen och har inte så mycket att göra med mängden vatten i området.

  Börja med att kontrollera hur kapaciteten har uppmätts.
  Det bör vara antingen genom pumpning eller blåsning och ska stå på ert borrprotokoll.
  Hur mycket vatten som rinner in i en brunn beror framför allt på två saker:
  – Storleken på sprickor/porer som leder vatten in i brunnen.
  – Tryckskillnaden innanför och utanför brunnen.

  När inget vatten tas ur brunnen är grundvattenytan i brunnen vilande och inget vatten rinner in i brunnen.
  När man börjar ta ut vatten sjunker nivån och en tryckskillnad uppstår innanför och utanför brunnen.
  Ju mer du sänker nivån desto större blir tryckskillnaden och vatten rinner snabbare in i brunnen.

  Vid blåsning sänks nivån till botten och tillrinningen är maximal.
  Vid pumpning sänks nivån till något annat djup man valt.

  Det betyder att ni inte kan räkna med ett stadigt flöde på 500 l/h vid normal användning av brunnen. Nivån i brunnen skulle troligtvis i så fall behövas hållas nära botten kontinuerligt.
  Uttaget varierar ofta över dygnet och därmed också tillrinningen.

  Om ni borrar en bevattningsbrunn ska denna ligga på ett avstånd på minst 30 meter (Normbrunn -16).
  Detta görs för att minska risken att brunnarna påverkar varandra. Skulle de trots detta ha kontakt via någon spricka eller vara borrade i samma vattenmagasin märks det vanligen inte mer än att nivån sjunker någon meter i en brunn medan den andra pumpas. Jag tror inte det finns någon risk att ni skulle dränera marken på grundvatten så att båda brunnarna sinar.

  som svar på: Inläckage av ytvatten i ny borrad brunn #33172

  Hej,

  med sådana mängder som du beskriver bör ett inläckage via svetsar/tätning mot berg vara så stort att det går att se.

  Man kan gå ner och filma brunnen precis som man kan filma ledningar, men har ni inte mer än 6 meter foderrör bör du helt enkelt kunna titta ner i brunnen efter ett kraftigt regn. Vattennivån i brunnen måste förstås vara under foderrörens nederkant och en kraftig ficklampa hjälper till.

  Precis som brunnsborraren säger kan problemen ni beskriver mycket väl orsakas av sprickor i berget. Det är inte ovanligt i områden med små jorddjup.

  som svar på: Svavelväte och slampartiklar #33122

  Hej Berit,

  fortsätter även svavelvätet att orsaka problem efter behandling av vattnet? Det brukar vanligtvis gå att behandla.

  Utan att veta vad det är för slampartiklar kan jag inte svara på om det går att att täta bort partiklarna, det finns många olika möjliga källor som alla måste hanteras på olika sätt. Ett vattenprov kan ge svar på detta.

  Har ni gjort några åtgärder ute i brunnen?
  Brunnen kan spolas och renspumpas för att få bort järnutfällningar och annat slam som ansamlats under lång tid.
  Kommer partiklarna uppifrån kan man sätta en tätning.
  Bakterier kan också ge upphov till slam i brunnen som då måste kloras för att bli av med slammet. Har ni tagit ett vattenprov?

  Är det istället så att det är berget som släpper partiklar kan det vara mycket svårt att få bukt med problemet. Ett alternativ kan då vara att borra en ny brunn. Har brunnen alltid gett partiklar? Vilken sorts berggrund är brunnen borrad i?

  En lokal brunnsborrare kan säkert hjälpa er ta reda på vilken sorts partiklar det handlar om och föreslå lämpliga åtgärder.

  Mvh
  Joakim

  som svar på: Brunn till två fastigheter #33021

  Hej Johan,

  man brukar säga att en person i Sverige använder omkring 150 liter vatten per dygn. För de åtta personerna i hushållen du beskriver blir detta 1200 liter/dygn, vilket brunnen kan leverera på några timmar. I det avseendet skulle jag säga att brunnen räcker till. Två saker är dock viktiga att ha i åtanke. Dels varierar förstås förbrukningen från person till person beroende på hur sparsam man är med vattnet, vilka vitvaror och armaturer man har osv. Dels används i regel den största mängden vatten på kvällar och morgnar.

  Ni behöver ett tillräckligt stort magasin av vatten för att klara av de stora tappningarna och ge brunnen tid att fyllas upp.
  Detta kan till exempel vara en större hydrofor, men även brunnen i sig rymmer mycket vatten vilket ofta räcker till. Du skriver inte vilken dimension brunnen har men genom att sätta pumpen djupare ner i brunnen får ni ett större magasin. Omkring 500-1000 liter bör räcka.

  Mvh
  Joakim

  Hej Karin,

  skönt att det ordnade sig för er.
  Det låter som en rimlig lösning i det här ärendet.

  som svar på: Sönderrostat foderrör #32503

  Det är inte ovanligt att den vilande grundvattenytan i berggrunden är på en nivå som är inom foderrören. Det behöver inte betyda att det är något fel på foderrören.

  Är det bara nivån som gör att ni tror att foderrören skadats, eller har det skett en förändring?
  Om brunnen fortfarande ger ett bra vatten och vatten inte rinner över kanten kan jag inte se att nivån i sig skulle vara skäl till oro.

  En vattenprov kan visa om ytvatten eller ytnära grundvatten läcker in i brunnen, jämför också med tidigare provtagningar om kvaliteten ändrats.

  Mvh
  Joakim

  som svar på: Sönderrostat foderrör #32495

  Hej Stefan,

  När är brunnen borrad?
  Kan du berätta hur brunnen är konstruerad – går foderröret upp över markytan? Är det cementring runt? Finns det ett lock på foderröret?
  Kommer vattnet upp genom foderröret och rinner över kanten?

  Mvh
  Joakim

Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)