Geoenergi – bergvärme är bara ett exempel

Geoenergi från en djupborrad energibrunn utgör en mycket effektiv, miljövänlig och lönsam energikälla. Bergvärme, jordvärme och grundvattenvärme är exempel på geoenergi. Du kan även få kyla från en geoenergianläggning.

Oftast används en eldriven värmepump, med vars hjälp du får ut tre till fem gånger så mycket energi som den förbrukar. Förnybar energi från din egen fastighet som är helt gratis.

I mer avancerade anläggningar avsedda för större byggnader, där även produktion av kyla ofta ingår, blir energivinsten avsevärt större.

Moderna geoenergianläggningar levererar förnybar energi, är driftsäkra och kräver ytterst lite utrymme. Installerar du geoenergi sänker du inte bara dina uppvärmningskostnader. Du bidrar även till ett bättre klimat!

Se gärna vår korta film om geoenergi till vardags!

Läs rapporten Geoenergin i samhället, där du i princip får svar på samtliga frågor om geoenergin och dess betydelse för vårt samhälle.

Läs också gärna tidningen Svensk Geoenergi, som ges ut av Svenskt Geoenergicentrum. På deras webbplats kan du läsa mer om geoenergi.