I Karlskrona tror man på fjärrvärme

– men helst extra miljövänlig sådan

Det kommunala energibolaget Affärsverken Karlskrona AB har valt att satsa på ett nytt kraftvärmeverk som togs i drift våren 2012. För att klara elproduktionen sommartid, måste turbinen kylas extra mycket.

Kommunen har beslutat att välja det miljövänligaste sättet att kyla turbinen – därför byggdes ett borrhålslager med 100 borrhål.

Vintertid när efterfrågan på värme är stor, kyls turbinen med fjärrvärmevattnet och ett par kraftiga fläktaggregat.

På sommaren är efterfrågan på fjärrvärme låg. Det gör att fläktarna behöver hjälp för att kyla turbinen. Att använda fjärrvärmevattnet och sedan dumpa energin kom aldrig på fråga.

Istället har kommunen satsat på frikyla i form av ett borrhålslager. När fläktarnas kapacitet inte räcker till, kyler man processen med hjälp av det svala borrhålslagret.

På vintern faller borrhålslagrets temperatur och dessutom används fläktarnas överkapacitet för att ytterligare kyla ner lagret – att använda ytterligare fläktaggregat istället för borrhålslager var ett miljömässigt sämre val.

Projektering av borrhålslagret och borrningen utfördes av Skånska Energi AB – ett av Geotecs sextiotal medlemsföretag.