Texter

Nedanstående texter får publiceras fritt i massmedia. Glöm inte att ange Geotec eller respektive författare som källa i samband med publicering.

Vi ber dig även att sända publiceringsinformation (vem, var och när) till Johan Barth: johan.barth(at)geotec.se

Geoenergin i Samhället
En faktarapport från Geotec och Svensk Geoenergi visar på geoenergins miljömässiga och ekonomiska egenskaper. Gruppen som har tagit fram rapporten har en gedigen förankring inom universitet och högskolor. Rapporten visar att bidraget från geoenergin är mellan 11-12 TWh förnybar energi som inte redovisas i den svenska statistiken.
Ladda ner rapporten Geoenergin i samhället (PDF)

Geoenergianläggningar för större fastigheter

Allt fler fastighetsägare väljer att satsa på en geoenergianläggning för att värma och kyla sina stora fastigheter. I denna grupp återfinns bostadsrättsföreningar, köpcentra, varuhus m m. För att lyckas med installationen bör man känna till vad dagens teknik kan erbjuda, vilka systemkombinationer är lämpligast och vari fallgroparna ligger.
I maj 2011 anordnade Geotec ett geoenergiseminarium “Geoenergianläggningar för större fastigheter” – föredragshållarnas egna bildpresentationer finns här för nerladdning. (maj, 2011)
Inledning / Johan Barth, Geotec (PDF)
Överblick och tekniska lösningar / Olof Andersson, Geostrata (PDF)
Ett bra exempel – BRF Sparrisen / Nils Råmbin, seniorkonsult (PDF)
Geoenergi i köpcentra. Är det en ekonomisk affär? / Sofia Stensson, SP/KTH (PDF)
Kombinationssystem – är detta framtiden? / Michael Hägg, Sweco  (PDF)
Ekonomisk och miljömässig värdering / Olof Andersson, Geostrata (PDF)
Vad kan branschen göra för att underlätta för marknaden? / Johan Barth, Geotec (PDF)
Handledning för geoenergisystem / Thomas Wildig, Ekoffektiv (PDF)

Användning av grön el i IKEAS geoenergianläggning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala län har år 2009 förelagt IKEA en utredning beträffande företagets användning av sin geoenergianläggning. IKEA har överklagat föreläggandet och målet har nyligen avgjorts i Miljööverdomstolen till IKEAS fördel. (april, 2011)
Relaterade dokument:
Miljödomstolens domslut / Nacka Tingsrätt (PDF, 2,6 MB)
Miljööverdomstolens beslut / Svea Hovrätt (PDF, 700 kB)

Energirådgivare – attityder och kunskaper
Geotec och Swedisol (mineralullsproducenter) som ville veta mer om bl a attityder, kunskap och kännedom hos landets energirådgivare. Antalet energirådgivare i landet är ca 500 st, varav de flesta kommunala. Ardeo har därför fått i uppdrag att genomföra en sådan undersökning. (januari, 2011 /PDF, 73 kB)

Geoenergi – vägval energi
Rapport framtagen av Geoenergigruppen på uppdrag av Vägval Energi. Rapporten redogör för vad geoenergi är, vilken potential den har och vilka åtgärder som behövs. Gruppens målsättning är att verka för att invånarna i Sverige skall ha ett komfortabelt boende med minsta möjliga miljöpåverkan.
(Olof Andersson – Sweco Environment och Lunds Tekniska Högskola, Johan Barth – Geotec och Göran Hellström – Luleå Tekniska Universitet, mars 2009)

Stora fördelar med geoenergi
Debattinlägg i Dagens nyheter. (Johan Barth, april 2009)

Världen inser att geoenergi är bäst
Inlägg på VVS Forums webbplats. (Johan Barth, december 2008)

Politikers okunskap hindrar användning av geoenergi
Energibilagan till Dagens Nyheter. (Johan Barth, maj 2008)

Uppmuntra satsningar på geoenergi!
Debattinlägg i Sydsvenskan (Johan Barth & Per Eliasson, mars 2008)