Geotec skall vara den största branschorganisationen i Norden. Vår vison är att vår bransch skall uppfattas som en viktigt samhällsinstans som arbetar med säkra arbetsplatser, bra livsmedel och hållbara energisystem.