Slagrutan

Geotec har i samarbete med SGU skapat appen Slagrutan för iPad. Den underlättar för entreprenören att göra en beräkning direkt ute i fält. Med hjälp av Slagrutan kan brunnsborrningen och offerter beräknas vid första mötet med kunden. Appen arbetar direkt mot SGUs register, vilket gör det möjligt att direkt i iPaden se befintliga brunnar, geoinformation, kartor med mera. Det är även möjligt att rapportera till SGUs brunnsregister via Slagrutan.

För support fyll i formuläret nedan: