Anlita en Geotec-borrare så får du en typgodkänd vattenbrunn

Du kan känna dig trygg när du anlitar en borrare som är utbildad och godkänd av Geotec. Du får då en vattenbrunn som är typgodkänd av Swedcert.

Swedcert är ett ackrediterat, neutralt och oberoende organ för certifiering av personal och produkter samt för tredjepartskontroll.

Godkännandet av Geotecs vattenbrunnar omfattar samtliga brunnskomponenter, tryckkärl samt rördelar. Typgodkännandet gäller såväl grusfilter- som bergborrade brunnar.

I Geotecs standardkonstruktion ingår följande komponenter:

1. Borrtopp
 – tillverkad av aluminium. Skyddar mot insekter och smådjur samt ventilerar brunnen.
2. Foderrör – i stål eller plast. Hindrar jordmassor och ytvatten från att rasa eller läcka in i brunnen. Dimensionerna varierar beroende på önskad brunnskapacitet, miljökrav med mera. Foderrör kapas strax ovanför markytan.
3. Elkabel – försörjer pumpen med el.
4. Adapter – tillverkad i avzinkningshärdig mässing. Avslutar stigarledning från pumpen för att övergå till markledning in till huset. Enkeladapter används för sänkpump, dubbeladapter för ejektorpump.
5. Markledning – vattenledning in till huset.
6. Stigarledning – vattenledning för transport av vatten mellan pumpen och adaptern. Ledningen tillverkas i en speciell plastkvalitet godkänd för livsmedel.
7. Tätning – förhindrar läckage av ytvatten in i brunnssystemet.
8. Borrsko – en stålring som skyddar stålfoderrörets nedre kant i samband med borrning.
9. Filterrör – för grusfilterbrunn, tillverkas i rostfritt stål eller plast. Tack vare sin speciella perforering tillåts vattnet rinna in i brunnen, medan grus- och sandpartiklarna hålls utanför. Vid behov omges röret av yttre filtermassa.
10. Pump – sänkbar pump i rostskyddat material med underhållsfri undervattensmotor.

I konstruktionen ingår dessutom en hydrofor med tillhörande rördelssats (monteras inomhus). Hydroforen med rördelssats kopplar samman markledningen med fastighetens rörsystem samtidigt som den medföljande automatiken reglerar trycket i anläggningen.

I samband med borrning i områden med stora risker för negativ påverkan på vattnet (avloppsläckage, tungmetaller och liknande), förstärks brunnsskyddet med hjälp av enkel- eller dubbeltätning. I en bergborrad brunn står bergets spricksystem för tillförsel av vatten. Grusfilterkonstruktionen utnyttjar vattnet som finns i ett vattenförande gruslager. I Sverige utgör filterbrunnar endast en mindre andel av det totala antalet borrade brunnar.

Samtliga ingående komponenter (pumpar, kablar, tryckkärl, vattenledningar med mera) är typgodkända/certifierade av respektive tillsynsmyndighet (Semko, Boverket, SA eller SIS). Komponenter och monteringsdetaljer är väl utprovade och kända för sin kvalitet och funktionssäkerhet. I övrigt ska, i tillämpliga delar, krav och föreskrifter enligt Normbrunn -14 följas.