#10060
Anders Nelson
Gäst

Innan jag kan beräkna en anläggning till dig så måste jag få veta följande:
1 Var i landet bor du?
2 Är alla de 275 m2 uppvärmda idag
med den förbrukning du anger?
3 Använder du din elpatron till
uppvärmning?
4 Vilket år är huset byggt?
5 Har du ett vattenburet system
idag med radiatorer?
Får jag ovanstående uppgifter från dig så kan jag göra en grov beräkning för dig.
Om du ringer SGU i Uppsala, brunnsarkivet, ange din fastighetsbetäckning så kan du få hjälp med jorddjupet där, tel 018-179000.