#11130
Anders Nelson
Gäst

En 9 kw vp som är normalt dimensionerad med en täckningsgrad på ca 95% och som skall installeras i södra Sverige behöver ca 180-200 m aktivt djup.
Får man stora vattenmängder vid borrningen så kan man aldrig i förväg säga hur stor positiv effekt detta medför. Normalt ger det ingen större effekt varför jag hade fortsatt att borra.
Dina 140 m räcker till en 7 kw vp i södra delarna av landet.